Günlük yaşam yardımları

Konulara genel bakış

Tam ve kısmi ayakta bakım servisleri

Psikiyatri hastaneleri ve genel hastanelerdeki psikiyatri klinikleri

Psikiyatri hastaneleri ve genel hastanelerdeki psikiyatri klinikleri genelde "bölgelere" göre düzenlenmişlerdir; yani bu kuruluşlar belirlenmiş belli bir bölgedeki insanlara bakmakla yükümlüdürler. Uzun sureli hastane bakımı yatakta tedavi ile aynı sayılır. Ancak hemen hemen her yerde ayakta tedavi hizmeti veren günlük klinikler de vardır ve bunlara ayakta tedavi enstitüleri denir.

Eskiden ağır hastaların yatılı, hafif hastaların ise ayakta bakım görecekleri kabul ediliyordu. Ancak bazen bunun tersi doğru gibi gözükür. Kendine özgü bazı hastalar hiçbir zaman yatılı tedavi görmezler ve uzun süreli psikoz hastaları da zamanlarının çoğunu klinik dışında geçirirler.

Bazı kliniklerin uzmanlaşmış, bazılarının ise karma ve ayakta tedavi hizmeti sunan birimleri vardır. Bunların her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Son olarak somut hastalar ve aileleri için kendi bölgelerinde uzmanlık hizmeti sunan birimler vardır.

„Kapalı koğuş" olarak anılan merkezler artık birçok yerde kaldırılmaktadır; çünkü çok fazla huzursuzluğun bir yerde toplanması kimseye yarar sağlamamaktadır. Çeşitli bölgelerdeki yetkili merkezlerin kapıları kapatması daha iyi sonuç vermektedir - ancak gerekli olduğu sürece. Bu merkezlerin ne kadar çoğu "atmosferik" olarak kendilerini ortadan kaldırmayı ve rahatlatma için çaba göstermeyi öğrenirse, bu o kadar az gerekli olur.

Kliniklerin multi profesyonel kadroları sunma olanakları vardır: Çok farklı nitelikteki sağlıklı ve hasta insan ile uğraşmayı başarabilecek hekimler, hasta bakıcılar, sosyal pedagoglar, psikologlar, psikoterapistler, ergo terapistler ve diğer meslek grubundan olanlar. Her iki tarafta da daha fazla güvenin oluşabilmesi ve sık sık ortaya çıkan ilişki kopmalarının yaşanmaması için gelecekte aynı terapistin hem ayakta tedavi hem de yatakta tedavi sürecini kesintisiz olarak gerçekleştirmesi gerekecektir.

Sayfa başına dön