Günlük yaşam yardımları

Konulara genel bakış

Mesleki tekrar uyum

Mesleki eğitim ve mesleki teşvik kurumları

bildMesleki eğitim kurumları, hastalıklarının türü veya ağırlığı nedeniyle eğitimlerinde özel desteğe muhtaç genç ruh hastalarının (ve engellilerin) ilk mesleki eğitim aldıkları kurumlardır. Mesleki eğitim kurumları eğitim atölyelerini, meslek okullarını, farklı ikamet olanaklarını, serbest zaman geçirme birimlerini ve çeşitli uzmanlık hizmetlerini kapsar. Bu mesleki eğitim kurumları hem engellilere hem de engelli olmayanlara hitap edebildiği için, buralarda engellilere özel mesleklerde de eğitim hizmeti verilebilmektedir. Öğrencilere destek sağlamak ve eşlik etmek üzere bu kurumlarda pedagoji, tıp ve psikoloji alanında yetişmiş uzmanlar çalışmaktadır. Bu kurumların amacı, ruhsal hastalığı olan genç insanların mümkün olduğu kadar kalıcı biçimde meslek, iş ve toplum yaşamına kazandırılmasıdır.

Mesleki teşvik kurumları, halen bir meslek icra eden ve hastalıkları nedeniyle meslek yaşamlarında yeniden oryantasyon kazanmak zorunda olan ruh hastalarına işletme dışında eğitim ve hizmet içi eğitim veren kuruluşlardır. Mesleki teşvik kurumlarının eğitim atölyeleri, yatılı okulları, çeşitli uzmanlık servisleri ve serbest zaman geçirme birimleri vardır. Mesleki teşvik kurumlarındaki mesleki rehabilitasyonun amacı, hastaların gelecekteki mesleklerini hiç kısıtlanmaksızın icra etmelerini ve bu yolla iş ve toplum yaşamına sürekli olarak katılmalarını sağlamaktır. Mesleki teşvik kurumlarında hastalara umanlar tarafından özel mesleki eğitim verilmektedir.

Sayfa başına dön