Günlük yaşam yardımları

Konulara genel bakış

Diğer yardımlar

Psikoz seminerleri – Trialog forumları

bildPsikoz seminerleri veya trialog forumları psikiyatri deneyimlilerinin, yakınlarının ve terapistlerin karşılıklı deneyim alışverişini ve karşılıklı gelişimini amaçlar. Ön planda çok çeşitli sübjektif deneyim vardır. Uzmanlar olarak karşı karşıya gelme özgüveni güçlendirir, önyargıları kaldırır, müşterek bir dili teşvik eder ve diyaloga olanak sağlar – bu, psikiyatrik günlük yaşamla da ilgilidir.

Doğrudan bir değişim amacı olmaksızın bu toplantılar terapi açısından çok etkili olmaktadır. Özellikle ortak geçmişi ve ilişkileri olmayan deneyimlilerin ve yakınların karşılaşması daha iyi dinlemeye ve yeni bilgilenmelere neden olmaktadır. Ve terapistler kimsenin hakim durumda olmadığı bu tartışmalarda kendi hastalık konseptlerini geliştirebilirler ve daha sakin olmayı öğrenebilirler.

Diğer teşhis grupları içinde trialog forumları vardır (özellikle bipolar ve borderline deneyimlileri ve yakınları ile yapılan forumlar). Ayrıca trialoglar sadece seminer bazında değil, günlük yaşamda (hastalığa ilk kez yakalananların müşterek tedavi konferansları veya deneyimlilerin tedavi birlikleri) ve psikiyatrik politik alanda da (şikayet merkezleri, planlama grupları, kalite garantisi ve hizmet içi eğitim) etkili olmaktadır. Bazı bölgelerde psikoz seminerlerinden trialog antistigma projeleri doğmaktadır; karşılıklı ön yargıların ortadan kaldırılması kamu yaşamındaki karikatürlere karşı çalışmayı ivmelendirmektedir.

Qualitätsmerkmale

  Psikoz seminerleri Psikolojik eğitim
Katılımcılar: Trialog Şizofren hastalar
İçindekiler: Öyküler, sübjektif perspektifler Bilgi, genel psikoz anlayışı
Amaç: Empowerment Compliance
Öğrenme: Karşılıklı Tek taraflı
Konular: Müşterek Tıbbi açıdan tanımlı
Roller: Açık Geleneksel
Dil: Genel Klinik?
Anonimlik: Mümkün Mutat olmayan
Katılım: Kendi kendine belirleme Belirti
Sayfa başına dön