Hasta yakınları için önemli olanlar

Hasta yakınlarının durumu

Dışlanmadan trialoga

Hasta yakınları psikiyatri tarafından uzun süre rahatsız edici ve suçlu görülerek dışlanmıştır. On yıllar boyunca hasta yakınlarının farklı biçimlerde suçlanmasına neden olan biyolojik veya sosyal teoriler olmuştur: Şizofreni ister bir kalıtsal hastalık olarak kabul edilsin ister şizofrenik hastalıkların anası kabul edilsin, bu basitleştirmenin her iki türü de ailelerin aleyhine oluyor. Bu duruma bir tepki olarak hasta yakınlarının organizasyonu başlamış ve bu çıkar temsil kuruluşlarının sayısı yaklaşık 1980'e ulaşmıştır. Hasta yakınları değişim istiyorlardı ve istiyorlar – psikiyatride, hasta yakınlarının durumunda ve kendilerinde. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Psikoz seminerleri veya trialoglar, üç grubun fikir alışverişinin aynı düzlemde organize olmasına katkıda bulunmaktadır: Uzmanlar olarak bir araya gelmeleri, birbirlerini karşılıklı olarak eğitmeleri, çeşitli sübjektif perspektiflerin daha iyi algılanması, karşılıklı ön yargıların bertaraf edilmesi; bütün bunlar kamuoyundaki önyargılara karşı birlikte mücadele yürütmek üzere gerçekleştirilmektedir.

Suç sorunların çözümüne

Bu başlangıç süreci "ailenin beraatı" ile kolaylaştırılmıştır (Dörner 2001): Hasta yakınlarına yöneltilen suçlamalar sonunda sorgulanmış ve ortadan kaldırılmıştır. Psikiyatri hasta yakınlara karşı suçlu olduğunu kabul etmiştir: Şizofreni ne genler ne de belirli iletişim tarzları ile edinilmektedir. Ailedeki duygusal heyecan (High expressed) ile nüksetme sıklığının birbirine bağlı olabileceği düşüncesi tek yanlı olarak kullanılma tehlikesi oluşturmuştur: Ancak, hasta yakınlarının heyecanı mı nüksetmelere neden olmakta yoksa korkulan nüksetme durumu mu heyecana neden olmaktadır? Gerçek basittir ve hiç de sanıldığı gibi karmaşık değildir: İnsanlar birlikte otururlarsa ve birbirlerini kendilerine yakın hissederlerse, ruhsal idrakleri ve ruhsal sağlıkları açısından birbirlerini etkilerler. Ve bu karşılıklı etkileşim kısmen yapıcı olabilmekle birlikte elverişsiz de olabilir. Aile bireylerinden biri veya birkaçı (ruhsal açıdan) hasta ise veya hepsi sağlıklı ise bu karşılıklı etkileşim çok büyük önem taşır.

Hasta yakınları daha fazla destek talep ediyor

Hasta yakınlarının desteğe gereksinim duymaları tartışılmazdır, üstelik bu destek onların ebeveyn, çocuk, kardeş, eş veya arkadaş olarak oynadıkları role uygun olmalıdır  – bu destek ortak ve ayrı görüşmelerde, hasta yakınlarının oluşturduğu gruplarda veya çok sayıda deneyimlinin, hasta yakınının ve profesyonelin katıldığı psikoz seminerlerinde sağlanabilir. Bunların yanında eşzamanlı yardımlar "sosyal alanı" yeniden ortaya çıkarmalı, geliştirmeli ve çalışmalara dahil etmelidir. Bu gereklidir, çünkü gittikçe artan sayıda hasta zamanlarını evlerinde geçirmektedir – psikiyatri ortamının dışında. Bu reformun yükünün hasta yakınlarının omuzlarına binmemesi için "yapılar üstü" (tedavi statüsünden bağımsız), esnek ve hareketli olmalıdır. Sadece uzun vadeli değil, hastanın kendi evinde akut yardımlar da mümkün olursa, kliniklere havale işlemlerinden kaçınılabilir. Hasta yakınlarını dahil etmeden psikozların ve bipolar bozukların tedavisine çalışmak meslek hatası anlamı taşır.

Hasta yakınlarının kendi kendilerine yardımı

Zihinsel hastaların yakınları yaklaşık 1980 adet kendine yardım grubu oluşturmuştur. Çok sayıda organizasyon kademesi mevcuttur:

Hasta yakınları kendine yardım grupları: Salt kendine yardım grupları, profesyonel destek olmaksızın sadece hasta yakınlarından oluşmaktadır. Ayrıca genel olarak kurumlara bağlı (kliniklere, sosyal psikiyatrik hizmetlere ve benzerlerine) eşlik eden profesyonel yönetimli gruplar vardır. Hasta yakını grupları aynı durumdaki insanlarla yapılan görüşmeler yoluyla tıbbi bilgilendirme, sosyal sorunları çözme ve deneyim alışverişi yapma işlerine yardımcı olmaktadır. Hasta yakınları gruplarının adresleri, hasta yakınları eyalet birliklerinden, kendine yardım irtibat bürolarından, kliniklerden ve diğer ilgili kurumlardan alınabilir.

 

Sayfa başına dön