Psikozlar hakkındaki bilgiler

Hangi biçimler (Teşhisler) vardır?

Her psikoz deneyimi birbirinden farklıdır. Herhangi bir psikoz vakasına teşhis etiketi koymak her zaman yararlı değildir. Ancak daha iyi tedavi planlaması yapabilmek için tedavi yapanın çeşitli psikoz türleri arasından bir tefrik yapması gerekir. Bu psikoz tipleri nedenlere, ağırlıkta olan semptomlara ve semptomların süresine bağlıdır. Ancak bu "kategoriler" arasında geçişlerin ve üst üste gelmelerin de olduğu açıktır. Teşhisler konulurken çok ihtiyatlı olunması gerekmesine rağmen, terapistin bu teşhis tiplerinden bazılarını iyi bilmesi gerekir. Ancak bu şekilde hasta teşhis ile kendi deneyimi arasındaki uyumu görebilir.

ICD-10'a göre teşhis* Tanım
Geçici akut psikotik bozukluk
(F23)

Psikotik semptomlar genellikle ani olarak ve büyük bir kişisel strese tepki olarak ortaya çıkarlar, örneğin bir yakının ölümü veya başka bir travma. Semptomlar genellikle çok ağırdır, ancak birçok hastada hızla iyileşme olur.

Şizofrenik biçimli bozukluk
(F23.2)

Şizofrenideki kriterler geçerlidir, ancak davranış değişiklikleri ve semptomlar altı aydan kısa sürer.

Şizofreni
(F20)

Şizofreni, davranış değişikliklerinin ve semptomların altı aydan uzun sürdüğü bir psikotik bozukluğu tanımlar. Semptomlar ve hastalığın süresi kişiye göre çok farklılık gösterir. Eskiden kabul edildiğinin aksine, hastalar mutlu ve dolu yaşarlar ve içlerinden birçoğu tam bir şifaya kavuşur.

Sürekli kuruntu (vehim) bozukluğu
(F22)

Psikozun bu tipindeki ağırlıklı sorun belirgin kuruntusal (vehimsel) semptomatiktir. Diğer semptomlar ender olarak ve yumuşak biçimde ortaya çıkarlar.

Şizoafektif (şizoduygusal) bozukluk
(F25)

Şizofrenideki kriterler geçerlidir, ancak bu tipe, mani ve/veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri eşlik ederler. Bipolar bozukluklarla karşılaştırıldıklarında şizofrenik semptomlar manik ve depresif fazların dışında da görülür.

Ayırt edilemeyen bozukluklar
(F29)
Yukarıda anılan teşhislerden hiçbiri klinik tabloya uymaz.

* ICD-10: 10. Ruhsal bozuklukların uluslar arası sınıflandırması yayını. Dünya Sağlık Örgütünün klinik-teşhis yönergesi. Şizofrenik biçimli bozukluklar (F2).

 

Sayfa başına dön