Psikozlar hakkındaki bilgiler

Psikozlar nasıl seyreder?

Psikozların seyri birçok faktöre bağlıdır (Bakınız: "En önemli 10 iyileşme faktörü") ve bunlar henüz yeterli ölçüde araştırılamamıştır. Uzun süreli çoğu etütler şizofrenik biçimli bozuklukları 5 - 20 yıllık sürelerde gözlemlemektedir. Bu süre içinde birkaç önemli bulgu ortaya çıkmaktadır:

  • Hastaların %10 - %20'sinde psikozlar yaşam bunalımının bir ifadesi olarak bir defaya mahsus olarak ortaya çıkmaktadır ve bunların üstesinden gelinince semptomlar ortadan kalmaktadır. Bunlar bir daha hastalanmamaktadır. Bu gruba giren hastalar diğerlerinden az uyuşturucu kullanımı, daha iyi hastalık idraki, hastalığın ortaya çıkışında daha iyi fonksiyon seviyesi (örneğin bunlar genelde çalışan insanlardır) ile ayrılmaktadır. Bunlar içinde kadınlar çoğunluktadır.
  • Hastaların yaklaşık %30'unda akut psikotik epizotlar tekrar görülmektedir, ancak epizotlar arasında başka psikotik semptom görülmemektedir. Bu, sürekli hassasiyet/kırılganlık hallerinde yeni yaşam bunalımlarında psikozların görüldüğü anlamına gelmektedir, ancak bu kişiler dikkatli davranıp kendilerini korur ve özgüçlerini aktive ederlerse bu tekerrürden korunabilmektedir.
  • Hastaların yaklaşık %30'unda akut psikotik epizotlar tekrar görülmektedir, ancak epizotlar arasında başka psikotik semptomlar da görülmektedir. Bu hastalar sürekli bir kısıtlanma halini hesaba katmalıdır ve ailesel ve sosyal rezervlerine dikkat etmeli, kendilerinin ve başkalarının beklentilerini kontrol altında tutmalı ve kendi konseptlerine uyum sağlamalıdırlar.
  • Hastaların yaklaşık %5 -%10'unda ilk epizottan sonra kalıcı psikotik semptom oluşmaktadır. Bunlardan anlaşılmaktadır ki, hastaların çoğunda kalıcı psikotik durumlar tekrarlayan yeni bir psikotik fazdan sonra oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle ikinci ve aynı zamanda daha sonraki psikotik epizotların önlenmesine çalışılmalıdır.
Sayfa başına dön