Bipolar bozukluklar hakkındaki bilgiler

Bipolar bozukluklar ne sıklıkta görülür?

Belki sadece kendinizin bu hastalıktan muzdarip olduğunun hissine kapılabilirsiniz, ancak bipolar bozukluklar nispeten sık görülür. Bütün bipolar bozukluklar birlikte göz önüne alınırsa bunların görülme sıklığı %3,0 - %6,5 arasındadır (araştırmanın yapıldığı tarihe kadar olan yaşam süresi baz alınmıştır). Araştırmanın yapıldığı tarihe kadar olan yaşam süresi baz alındığında bipolar bozukluk I'in oranı %0,5 - %2,4 ve bipolar bozukluk II'nin ise %0,2 - %5'tir; yani nüfusun yaklaşık %5'i bu hastalıklardan muzdariptir. Buna göre Hamburg gibi büyük bir kentte yaklaşık 18.000 - 70.000 hasta, bütün Almanya'da ise yaklaşık iki milyon hasta bulunmaktadır. İnsanların çoğunda ilk hastalanma yaşı 17 - 21 arasıdır, münferit bazı semptomlar veya böyle algılanmayan veya zayıf fazlar genellikle daha erken yaşlarda görülmektedir, genellikle de gençlikte (yaklaşık 15. yaştan itibaren). Hastaların %60'ı ilk semptomun ortaya çıkışının 18. yaştan önce olduğunu belirtmektedir. 40 yaşından sonra bipolar bozukluğun ilk kez ortaya çıkması enderdir.

Sayfa başına dön