Bipolar bozukluklar hakkındaki bilgiler

İlk belirtiler nelerdir?

bildBipolar kişilerin %60 ile %70'inde bipolar hastalık depresif bir epizotla başlar; %20 ila %30'u da manik bir epizotla. Ancak bu kişilerin birçoğu, depresyon veya maniye ait açık bir belirtilen muzdarip olmadan çok önceleri "başka" ve "değişmiş" duygulara sahip oldukları bir fazdan geçtiklerini bildirmektedirler. Bu fazda ortaya çıkan semptomlara erken uyarı semptomları denir.

Aşağıda, birçok hastanın depresyon veya mani oluşma süreci ile ilişkili olarak tanımladıkları erken uyarı semptomları görülmektedir. Bu erken uyarı semptomlarını sakince ve bütünüyle okuyun ve bazılarının size uyup uymadığını değerlendirin.

Eğer uyanlar varsa, tespit ettiğiniz erken uyarı semptomunun başlayan bir bipolar bozukluk tarafından oluşturulup oluşturulmadığı konusunda daha kesin bir yargıya varmanızda size yardımcı olacak olan buradaki soru formuna tıklayınız. Ancak sadece soru formunu doldurmanız, kuşkulu bir durumda hekime başvurmanızı gereksiz kılmaz! Soru formu size sadece bir oryantasyon sağlar, fakat bir hekim veya psikologla ayrıntılı biçimde görüşmenizin yerini tutmaz.

Bir depresyonun erken uyarı semptomları:

 • Yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik
 • Bezgin ruh hali, moral bozukluğu
 • Artan dinlenme ihtiyacı
 • Azalan kendine güven, kendinden kuşku duyma
 • Artan derin düşünce, dalgınlık ve kendinden endişe etmek
 • İlgisizlik, keyifsizlik
 • Uykuya dalma veya kesintisiz uyuyamama bozukluğu
 • Günlük yükümlülüklerin ihmal edilmesi
 • Konsantrasyon güçlüğü (düşünmenin zor gelmesi)
 • Azalan cinsel ilgi
 • Ürkeklik, sinirlilik
 • Azalan dayanıklılık ve kapasite
 • Her şeyi kendi üstüne alınma, başkalarının kendisi hakkında kötü konuştuğu duygusuna kapılma
 • Günlük yaşam seyrinde değişiklikler
 • Bedensel rahatsızlık
 • Artan alkol tüketimi
 • Gerginlik, huzursuzluk
 • Aşırı duyarlılık

Bir maninin erken uyarı semptomları:

 • Aşırı sevinç, aşırı coşku
 • Yeni fikirler, hızlı düşünme
 • Her zamankinden fazla konuşma isteği
 • Artan aktivite ve enerji
 • Değişen algılama (sese karşı duyarlılık, keskin algılama, başka bir dünyada olma duygusu)
 • Artan yaratıcılık
 • Azalan uyku ihtiyacı
 • Artan ilişki isteği
 • Önemli olma ve bütün ilgilerin merkezinde olma duygusu
 • Artan alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Artan kendine güven, yapmaya karar verdiği her işi başaracağı duygusu
 • Aşırı duyarlılık, gerginlik, sabırsızlık
 • Artan cinsel ilgi
 • Artan para harcama
 • Konsantrasyon güçlüğü, dikkatin kolay dağılması
 • Huzursuzluk, karmaşa
 • Her zamankinden fazla kavga ve tartışma
 • Günlük yaşam seyrine uymamak

Erken uyarı semptomları yanında bazı yumuşak bipolar belirtiler görülmektedir. Yumuşak bipolar belirtilerden, İngilizcesi "bipolar soft signs", bipolar hastalığa işaret edebilecek olan, bir hastanın aile geçmişinde veya kendi hastalık seyrinde bulunabilecek belirtiler kastedilmektedir.

 • Bipolar hastalığa ilişkin kalıtsal risk
 • Birinci derece akrabalarda (ebeveyn, kardeşler) lityum'la başarılı terapi
 • Bir ailede arka arkaya üç nesilde mizaç hastalıkları
 • Antideprasanla tedavi sonucu tetiklenen hipomaniler
 • Mizaçta dikkat çekici hususlar (güçlü ruh hali dalgalanmaları, yerinde duramamak veya sürekli bezginlik/bıkkınlık hali)
 • Mevsimlere bağlı depresyonlar
 • Çocukluk veya ilk gençlikte ortaya çıkan psikotik karakterli depresyonlar
Sayfa başına dön