Bipolar bozukluklar hakkındaki bilgiler

Eşlik eden ruhsal hastalık ne anlama gelmektedir?

Birçok bipolar kişinin, ek olarak muzdarip olduğu bir komorbit bozukluğu (ek, ilave, yan bozukluk) da vardır. En sık görülen komorbid hastalıklar şunlardır:

  • Alkol veya uyuşturucu kullanımı: Alkol (%60'a kadar) veya uyuşturucu kullanımı (%50'ye kadar) çoğu zaman bipolar buzuklukla birlikte görülür. Bu da, hastaların %50 - %60'ının yaşamlarında en azından bir kez ek bir bağımlılık bozukluğuna sahip oldukları anlamına gelmektedir. Hastada bağımlılık varsa, bu, hastalığın seyrine olumsuz yönde etkide bulunur, epizotlar veya hastanede yatma zorunluluğu daha sık görülür.
  • Korku/kaygı hastalıkları: Korku hastalıkları (anksiyete) ruhsal bozukluk tablosunun büyük bir korkuyla belirlendiği ruhsal hastalıklardır. Yaşamlarında en azından bir kez korku hastalığına (anksiyeteye) yakalanma riski bipolar deneyimlilerde yaklaşık %70 - %90'dır, bunların içinde sık panik ataklı korku hastalığının bir türü olan panik bozukluktan muzdarip olanların oranı %20 - %40'tır. Aynısı bağımlılık hastalıklarında da geçerlidir: Bu komorbid hastalıklar tutarlı biçimde tedavi edilmedikleri takdirde hastalığın seyrini ve bipolar hastalığın prognozunu kötüleştirirler.
  • Takıntı hastalıkları (Obsesif-Kompulsif bozukluklar):Takıntı hastalıkları, takıntılı düşünce ve davranışların ruhsal bozukluk tablosunu belirlediği ruhsal hastalıklardır. Bipolar hastaların yaklaşık beşte biri (%20) ek olarak bir takıntı bozukluğundan muzdariptir.
  • Kişilik bozuklukları: Kişilik bozuklukları, hastanın kişilik gelişiminin çeşitli nedenlerle bozulduğu ruhsal hastalıklardır. Kendilerine özgü tipleri nedeniyle yüksek hastalık riski taşıyan kişilikler ortaya çıkabilir, örneğin Borderline kişilik bozukluğu. Bipolar hastaların yaklaşık %50'si bu bozukluklardan muzdariptir.

Yukarıda anılan eşlik eden hastalıklar mutlaka temel hastalıkla birlikte tedavi edilmelidir. Bu, özel psiko terapi ile, grup terapisi ile veya ilaçla da yapılabilir. Akut hastalık fazından bağımsız da olsalar kendinizde örneğin takıntılar ve korkular gibi değişiklikler tespit ederseniz bunu mutlaka terapistinize söyleyin. Terapistiniz bu konuyu ele alabilir ve sizi daha iyi tedavi edebilir. Madde kullanımı veya bağımlılığının doğrudan veya kısmen masif etkisini göz önüne alınarak bu sorun üzerine özellikle gidilmelidir.

Sayfa başına dön