Psikoz ve bipolar bozuklukların erken teşhisi

Psikozlar herkeste görülebilir

Kendi kendinize, kendiniz veya bir yakınınızda bir psikoz veya bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) olup olmadığını soruyorsunuz? Aşağıdaki sayfalar size bu soruya büyük bir açıklıkla yanıt verebilmeniz için gerekli bilgileri sunmaktadır. Bu bilgiler sayesinde kazanacağınız yönlendirme size bu konuda deneyim sahibi kişiler, diğer hasta yakınları, bir hekim veya terapist ile kişisel ilişkiye girerek konuyu tam olarak açıklığa kavuşturma motivasyonu sağlayacaktır. İlgili diğer kurumlar yanında erken teşhis merkezlerinin adreslerini de bu Web sitesinin sonunda bulabilirsiniz.

Ne kadar erken, o kadar dikkatli

Belirli yaşam durumlarında algılamaları ve düşünce süreçlerini değiştirme olasılığı, yani psikotik olma, insanlara mahsustur (Bakınız: Bölüm „Psikozların anlaşılması“ ). Belirli bir noktaya kadar bu tepki bir korunma mekanizması olarak görülmelidir. Aşırı gerginlik/ travma veya kapsamlı izolasyon durumlarında bu tepkiyi normal koşullarda çok stabil (istikrarlı) olan kişiler de gösterebilir.

bildAncak olasılık her insan için aynı değildir. Bazı insanlar diğerlerine göre daha duyarlıdır veya yaşam süreçleri içinde böyle olurlar. Bunun çok değişik nedenleri olabilir. Duyarlılık veya dispozisyon bir hastalık değildir. İnsanlar arasındaki bu farklılık toplumsal açıdan bakıldığında yararlı bile sayılır. Ancak belirli çatışma ve bunalım durumlarında psikozların gelişme olasılığı artar. Bu rahatsızlıkların ön belirtileri vardır, ancak bunlar özgün belirtiler değildirler, yani psikoza götürebilirler veya götürmezler.

Uygun durumlarda hastanın ve ailesinin özgüçlerini artırmaya ve ortak mücadele stratejilerini iyileştirmeye yardımcı olacak yönetmeler vardır. Yeni yönelim (oryantasyon) anlamında bunalımlar insan yaşamında kaçınılmazdır (Bakınız: Bölüm „Psikozların anlaşılması“) . Ancak büyük olasılıkla, psikozlu kişi ve onun ailesi için bunalım sürecinde yardım almak önemlidir. Kişinin kendi beklentileri ile başkalarının beklentisinin dengelenmesinde üçüncü kişilerin yardımı iyi sonuçlar verebilir. Bu, psikoza özgü değildir, ancak bazı belirli durumlarda psikoza yatkın kişilerde önem taşır.

En temel hedef psikozun mümkün olduğu kadar erken teşhisi değil, onun gündemden çıkarılması veya önlenmesidir. Her yardım işleminde olduğu gibi burada da yarar ve zararlar hesaba katılıp değerlendirilmelidir. Bu yardımlar, eğer mümkünse genelde psikoza bağlı olan kişinin öz dinamiğinin - fiziksel, sosyal ve bedensel açıdan - sönümlendirilmesine yönelik olmalıdır. Bu da ilkesel olarak ilgili kişiye ve ailesine bir bütün olarak bakmayı gerektirir.

Erken teşhisin amacı

bildErken teşhisin amacı; psikoz belirtileri gösteren insanı ve ailesini, hastalığı gündemden çıkarmak, önlemek veya olumlu yönde etkilemek yoluyla mümkün olduğu kadar erken bu dertten kurtarmaktır.

Belirgin hastalık semptomları gösteren insanlarda bu nispeten kolaydır. Bugün erişilmiş olan bilgi seviyesi, erken tedavinin hastalık sürecini iyileştirdiğini açıkça göstermektedir. Tedavi edilmemiş psikoz veya bipolar hastalık ne kadar kısa sürmüşse, prognoz da (öngörü) o kadar uygun olur.

Henüz açık hastalık semptomları göstermeyen fakat bir psikoza işaret edebilecek ilk hafif psişik ve sosyal değişiklikler gösteren insanlarda durum daha zordur. Burada önemli olan,

  • erken teşhis ve erken yardım yoluyla psikozu önlemek ve mevcut semptomları zayıflatmaktır.
  • Bu aşamada, yanlış müdahale olasılığının mümkün olduğu kadar az olması için dikkatli davranılmalıdır.

Çatışmaya yönelik, yani mevcut bunalımlardan dramatizasyondan kurtulmak için yararlanmaya yönelik yardımlar ve kişinin yakınlarını devreye sokmak bu gibi durumlarda yararlıdır. Bu bağlamda, ilk psikotik semptomları kavrama/anlama yoluyla ortadan kaldırmak veya gerektiğinde dikkatli medikasyonla zayıflatmak mümkün olan ilk müdahaledir.

Bu Web sitesinin amacı,

Sayfa başına dön