Psikoz ve bipolar bozuklukların erken teşhisi

Psikozların erken teşhisi neden gereklidir?

bildPsikozlar ve bipolar bozukluklar hemen her zaman aniden ortaya çıkmaz, tedrici bir biçimde, yavaş yavaş ve gizlice gelişirler. İlk psikotik semptomların başlamasından önce genellikle geçmişi uzun yıllara dayanan, depresyon, endişe/korku hali veya sosyal geri çekilme gibi psişik ve sosyal değişiklikler bulunur. Genellikle genç insan "herhangi bir biçimde dikkat çekici" davranmaya başlar ve "artık o eskisi gibi değildir“. Çoğu zaman da bu kişinin okulda, mesleğinde, arkadaşlıklarında ve aile içinde eski işlevini yerine getiremediği gittikçe daha da belirginleşir – onun "yaşam çizgisinde bir kırılma" olur.

Maalesef birçok hasta tedaviye çok geç alınır. İlk semptomun başlangıcından ilk tedaviye kadar ortalama olarak iki ila beş yıl geçer.

Tedaviye başlamadaki bu gecikmenin nedenleri aşağıda sıralanmaktadır

 • Bir psikoz çerçevesinde ortaya çıkan ilk psişik değişiklikler tam olarak tefrik edilemez ve örneğin ergenlik çağındaki gencin hap ve alkol kullanımına veya kibirli oluşuna yorulur.
 • Doğal olarak hastanın yakınları başlayan bu psişik ve sosyal sorunları artan destekleme ile dengelemeye çalışırlar.
 • Hasta ve yakınlarında çoğunlukla psişik hastalıklara ve özellikle de psikiyatriye karşı bir güvensizlik vardır. Bu nedenle hastalar sıklıkla başlayan sorunların çözümüne uygun olmayan "yardımlar" ararlar.
 • Bir psikozun erken belirtileri hakkında tıp alanında ve kısmen de psikiyatrik/psikolojik yardım sistemlerindeki bilgi seviyesi çoğu zaman yetersizdir ve bozukluğun açık belirtilerinin farkına varılamaz.

bildBu nedenler anlaşılmaz değildir. Normal ve özel gelişme bunalımları birbirinden bütünüyle ayrılamaz. Bazı insanlar özel yardım olmadan da etkileyici biçimde gelişebilir. Ve psikiyatri de tam anlamı ile önyargılardan kurtulmuş değildir.

Mümkün olduğu kadar erken yardım almanızın gerekliliği, gecikmiş tedavi başlangıcının sayısız sonuçlar doğurabilecek olmasındadır - hastalığınız için, kendi yaşam perspektifiniz için ve ailenize binecek külfet için. Anlaşılması önemli husus ise, bu sonuçlara rağmen tedavinin başarısının başka faktörler tarafından belirlendiğidir; örneğin tedaviye katılmaya hazır olma. Tedavisiz geçen uzun bir süreden sonra da yardım başarılı olabilir. Tedavi için hiçbir zaman geç değildir. Gidilecek yolları kolaylaştırmak için esnekliğe ihtiyacımız var - tedavi görenin tarafında.

Biraz gecikmiş tedavi başlangıcının olası sonuçları

...psikotik hastalık için
 • Tedavi başlangıcına kadar sık intihar teşebbüsleri
 • Tedavi başlangıcına kadar bağımlılık yapan maddelere karşı yüksek kullanma rizikosu
 • Tedavi başlangıcına kadar yüksek suç işleme rizikosu
 • Tedavinin başlangıcında büyük, ağır semptomlar
 • Tedavinin başlangıcında kötü yaşam kalitesi
 • Antipsikotikaya kötü cevap verme ve dozun yükseltilmesi gerekliliği
 • Bilişsel yetenekler de dahil olmak üzere semptomların geciken eksik sağaltımı
 • Tedaviye katılmaya karşı düşük istek
 • Hastaneye yatma sıklığı
 • Hastalığın kötü prognozu
... verimlilik/patonsiyel için
 • Tedavinin başlangıcında kötü verimlilik ve düşük potansiyel
 • Okula ara verme veya okulu bırakma, eğitim veya çalışma hevesinin kesilmesi
 • Sosyal gelişmenin kısıtlanması
 • Gititikçe düşen verimlilik
... aile, dostlar ve çocuklar için
 • Yüksek psişik ve sosyal külfet
 • Binen yük (külfet) nedeniyle ilgili kişinin kendinde psişik bozuklukların (örneğin intibak bozukluklarının) gelişmesi
... toplum için
 • Yüksek tedavi maliyeti
 • Yüksek dolaylı maliyet (örneğin işgörme yeteneğinin kaybı)

 

Sayfa başına dön