Psikoz ve bipolar bozuklukların erken teşhisi

Bir psikozun hangi safhaları vardır?

Psikozlar kişiye göre çok farklı seyreder. Her rüyada olduğu gibi her psikoz da farklıdır. Buna rağmen bir oryantasyon sağlamak için olası seyirler çeşitli fazlara ayrılmıştır. Ancak bu fazların temel özellikleri çok farklı olabilir: (Bakınız: Psikoz gelişimi modeli).

Prodromal faz“ („öncü faz"), ilk hafif psişik değişikliklerin başlangıcından sürekli psikotik semptomların ortaya çıkışına kadar olan fazdır (örneğin halüsinasyonlar veya kuruntu). Bu fazın ortalama süresi 2 - 5 yıldır, bazı kişilerde bu daha da uzun olabilir. Hüseyin ve Selma'da olduğu gibi ruh hali değişiklikleri, aile bireylerine veya dostlara karşı değişiklik, sosyal davranışlardaki değişiklik veya okul/meslek yaşamındaki performans değişmesi ilk belirtiler olabilir. Bu belirtiler tek başına da ortaya çıkabilir ilk "hafif" psikotik semptomlarla da birlikte ortaya çıkabilir. Bu "hafif" psikotik semptomlar, gerçeklere dayanmayan ilk kuruntuları („attenuierte psychotische Symptome“) ve bir hafta içinde kendiliğinden kaybolan halüsinasyonları („Brief Limited Intermittend Psychotic Symptoms“, BLIPS) kapsarlar.

Çoğu zaman prodromal faz hızla tedavi görmeyen psikoz fazına (İngilizce: Duration of Unreated Psychosis, DUP) geçer, yani bu kez semptomlar kesintisizdir fakat hasta tedavi görmez. Bu fazın sonuçları prognoz için çok önemlidir, örneğin hastalar işlerini kaybederler, okula gitmemeye başlarlar veya aile bireylerine ve arkadaş çevrelerine büyük külfet yüklemeye başlarla ( Bakınız: Geciken tedavi başlangıcının olası sonuçları).

Sayfa başına dön