Psikozların tedavisizi

Hangi terapiler vardır? – Genel bakış

bildBir psikoz özellikle derin bir güvensizlik ve huzursuzluk olarak ortaya çıkıyorsa, kişiyi teskin etmek, muhtemel aşırı duyarlılıkları sınırlamak ve belirli bir bilincin oluşmasını sağlayacak ortam koşullarını yaratmak terapinin temel görevlerinden biridir.

Bu göreve ayrıca, kişisel yönelime (oryantasyona) etkin biçimde yardımda bulunabilecek kişisel bir terapi ilişkinin tesis edilmesi de dahildir – duyguların yansıtılması, çaresizliğin sınırlandırılması ve bağımsızlığın yavaş yavaş oluşturulması yoluyla.

Aşırı duyarlılıkları sınırlandırmada psikofarmatikler de yardımcı olabilir. Ancak en önemli olanı terapisel ilişkinin "kimyasıdır", çünkü bunun sürekliliği ve esnekliği, uygulanan teknikten daha büyük rol oynar. Medikasyon (ilaçla tedavi) terapisel ilişkinin değil, terapisel ilişki medikasyonun temelidir. Bu durum, psikoz bağımsızlık için umutsuz bir mücadele halini aldığında ve sağlam bir ilişki tesis edilmesi ve aile ve sosyal ilişkiler bağlamında bu bağımsızlığın teşviki psikoterapi'nin öncelikli görevi haline geldiğinde, daha da belirgin biçimde görülür.

Bu bakımdan, hastalığın idrakinin bir ön taviz olarak görülmesi ve işbirliğine hazır olmayı bir tabi olma ritüeli olarak talep etmenin bir anlamı yoktur. Hastalığın idrakinin sağlanması ve kavratılması öncelikle terapistlerin görevidir, soyut değil tam anlamı ile somut bir görevdir bu: Neler bu insanı bu anda ve bu koşullar altında  psikotik tepki vermeye zorlamıştır? İşte işbirliği bu temel üzerinde yükselebilir – uygun yolda tek başına değil, birlikte yürümek, yakınlık ve mesafeyi, uyum ve direnci dikkatli ayarlamak gerekir.

Psikozların terapisinde çok çeşitli olanaklar vardır. Önemli olan, bu terapilerin hastanın ve ailesinin kişisel ve özgün gereksinimlerine uygun olmasıdır, yani "entegre" edilmesidir. En sık uygulanan terapiler şunlardır:

İlaç terapisi

 • İlaç terapisi öncelikle antipsikotiklerle ve gerektiğinde diğer ilaçlarla uygulanır.

Psikososyal terapiler: Psikolojik tekil veya grup terapileri

 • Psikolojik eğitim
 • Bilişsel davranış terapisi (VT)
 • Derinlemesine psikolojik yöntem, görüşme/konuşma psikoterapisi
 • Bağımlılık terapisi

Diğer terapiler

 • Aile terapisi
 • Ergo terapi
 • Sosyoterapi
 • Sosyal yeterlilik alıştırması (SKT)
 • Meta bilişsel alıştırma (MKT)
 • Sanat terapisi
 • Dans terapisi
 • CogPack

Bunların hepsinde önemli olan, terapilere mümkün olduğu kadar erken başlanmasıdır. Bu hem ilk psikozda hem de yenilenen epizotta, yani nüks etme halinde geçerlidir. İlaç terapisi genellikle psikolojik, sosyal ve/veya diğer terapilerle birlikte uygulanır.

Aşağıdaki sayfalarda en önemli ilaç tedavileri ve psikososyal terapiler hakkında genel bir bakış bulunmaktadır. İleride kararları birlikte alabilmek için bu konularda iyi ve geniş bilgi edinin.

Sayfa başına dön