Psikozların tedavisizi

Hangi ilaç terapileri vardır?

Psikozlu insanlar esas olarak beş değişik ilaç tipi ile tedavi edilir

  • Psikoza karşı: Antipsikotikler
  • Bunalımdaki korku/kaygılara karış: Benzodiazepinler
  • Dengeli ruh hali için: Ruh hali stabilizatörleri
  • Depresyona karşı: Antidepresanlar
  • Yan etkilere karşı: Antikolinerjikler

1. Antipsikotikler

Bunlar psikoz tedavisinde kullanılan temel ilaçlardır. Bu ilaçlar halüsinasyonları, kuruntuları veya düşünce bozukluklarını azaltırlar. Bu ilaçlar, psikozlu insanlarda aşırı dopamin - beyindeki taşıyıcı madde - gözlemlendiğinde verilir (Bakınız: Nörotransmitter bozukluklarının nedenleri). Antipsikotikler dopamin reseptörlerini bloke ederek, aşırı dopaminin zararlı etkisinin artmasını önlerler.

2. Benzodiazepinler

Benzodiazepinler genellikle akut fazda antipsikotiklerle birlikte kullanılır. Benzodiazepinler öncelikle teskin edici, korku/kaygı giderici etkiye sahiptir ve bozulan uyku düzeninin yeniden normale dönmesine yardımcı olurlar. Psikotik semptomların iyileşmesinden sonra benzodiazepinler kesilir, çünkü bağımlılık yapabilirler. Genellikle yavaş yavaş azaltılır ve sonra kesilirler. En sık kullanılan benzodiazepinler Diazepam, Lorazepam ve Oxazepamdır. Uyku bozukluklarında örneğin Zolpidem veya Zopiclon kullanılır.

3. Ruh hali stabilizatörleri

Ruh hali stabilizatörleri (ruh hali düzenleyicileri) faz profilaksileridir. Bu ilaçlar, psikotik semptomlar yanında mani veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri de yaşayan insanlarda, mani ve depresyon semptomlarını iyileştirmesine veya hiç ortaya çıkmamalarına veya hafiflemiş biçimde ortaya çıkmalarına yardımcı olur. Sık kullanılan faz profilaksileri  Lithium veya Valproattır.

4. Antidepresanlar

Antidepresanlar psikotik semptomlar yanında depresyonu da olan psikozlu insanlara yardımcı olur. Antidepresanlar ayrıca tipik negatif semptomatikte de kullanılır. Tedavide kullanılan çok sayıda antidepresan vardır.

5. Antikolinerjikler

Antikolinerjikler, antipsikotikler tarafından yaratılan ve ekstra pramidal motor bozukluklar (EPS) olarak adlandırılan belirli yan etkilere bir tür "karşı madde" olarak kullanılır. Biperidler en sık kullanılan antikolinerjiklerdir.

Sayfa başına dön