Pzikozların tedavisi

Hangi antipsikotikler vardır?

İki tip antipsikotik vardır - "konvansiyonel" veya "tipik" antipsikotikler ve "atipik" antipsikotikler. Bu fark öncelikle ekstrapramidal motor bozukluklara neden olma tehlikesine dayanır ve atipik antipsikotiklerde bu tehlike oldukça düşüktür.

Antipsikotikler çeşitli biçimlerdedir ve bütün sunum biçimlerinde satın alınamazlar:

  • Günlük olarak alınması zorunlu tablet veya kapsüller halinde
  • Dil üzerinde eriyen ve günlük olarak alınması zorunlu tabletler
  • Damlalar olarak alınanlar (genellikle koğuşlarda kullanılır)
  • Sadece koğuşlarda akut tedavi için kullanılan kısa süre etkili depo ilaçlar
  • İki veya dört haftada bir kas içine enjekte edilen depo ilaçlar

Aşağıda sık kullanılan antipsikotikleri ve bunların ticari adlarını içeren bir liste bulunmaktadır:

Atipik antipsikotikler Tablet olarak antipsikotikler (Ticari adı®)  Depo enjeksiyonu olarak antipsikotikler (Ticari adı®)
Amisulprid Solian  
Aripiprazol Abilify  
Clozapin Leponex  
Olanzapin Zyprexa  
Paliperidon Invega  
Quetiapin Seroquel  
Risperidon Risperdal Risperdal Consta
Ziprasidon Zeldox  

 

Tipik antipsikotikler  Tablet olarak antipsikotikler (Ticari adı®)  Depo enjeksiyonu olara antipsikotikler (Ticari adı®)
Fluphenazin Dapotum Dapotum D
Flupentixol Fluanxol Fluanxol Depot
Haloperidol Haldol Haldol Decanoat
Perazin Taxilan  
Perphenazin Decentan Decentan-Depot
Pimozid Orap  
Zotepin Nipolept  
Zuclopenthixol Ciatyl Ciatyl Acuphase
Sayfa başına dön