Bipolar bozuklukların tedavisi

Tek tek fazlardaki terapi hedefleri

Bipolar bozukluğun tedavisi - hastanın hastalığın hangi fazında bulunduğuna bağlı olarak - çeşitli hedeflere yöneliktir. Şu üç terapi fazı ayırt edilir:

  1. Akut terapi (yaklaşık iki ile sekiz hafta arası),
  2. Koruma terapisi (yaklaşık altı ile oniki ay arası)
  3. Nüksetme profilaksisi (yıllarca).

Akut terapi ilaç tedavisi ile psikoterapi tedavisinden oluşur ve akut bipolar mani ile akut bipolar depresyon olarak ikiye ayrılır. Akut manide mümkün olduğu kadar stressiz bir çevre/ortam oluşturulması ve mümkün olduğu kadar kısa sürede uyku-uyanıklık ritminin yeniden düzene sokulması gerekir. Manik, hipomanik veya karma hastalık epizodunda bir başka hedef de, hastalığın idrakinin yeniden sağlanmasıdır. Bu tedavide sıklıkla çok sayıda ilacın alınması gerekli olabilir. Örneğin psikomotorik uyarım, uyku bozuklukları, intihar düşüncesi ve benzerleri söz konusu olduğunda, birden fazla ilaç gerekli olabilir. İlaçla tedavinin yanında psikolojik eğitim ve diğer müdahalelerin de (yakınlar ve aile bireyleri için psikolojik eğitim ve benzerleri) uygulanması gerekir. Akut depresyonda diğer biyolojik tedaviler de uygulanabilir (örneğin elektro kramp terapisi veya uykusuz bırakma terapisi). Akut terapi akut semptomlar belirgin ölçüde iyileşinceye kadar sürdürülmelidir.

Akut terapiyi izleyen koruma terapisinde, hastanın henüz istikrarsız olan durumunu bir daha geri dönüş (nüksetme) olmayacak biçimde istikrara kavuşturmak söz konusudur. Amaç, bu istikrarlı durumu altı ile on iki ay boyunca sürdürmektir. Bu tedavide uygulanan önlemler psikoterapi ve ilaçla terapinin belirli biçimde kombinasyonudur.

Nüksetme profilaksisinin hedefi ise, hastalığın yeni bir fazını önlemek ve hastanın ruhsal durumunu daha da istikrarlı hale getirmektir. Bu terapi, hastanın ruh hali tekrar normale dönünce ve istikrara kavuşunca başlar. Faz sayısına ve tek tek epizotların ağırlığına bağlı olarak, ilaçlı nüksetme profilaksisini iki ile beş yıl boyunca sürdürülmesi tavsiye olunur. Bazı hastaların ömür boyu ilaç almaları gerekir. Uzun süreli ilaç tedavisinin tavsiyesi bazı durumlarda şok edici etkiye sahiptir ve bu nedenle ayrıntılı biçimde tartışılmalıdır. Nüksetme profilaksisi psikoterapi ve ilaçlı tedavinin bir kombinasyonudur.

Sayfa başına dön