Bipolar bozuklukların tedavisi

Diğer ilaçlar hakkında neler bilmeliyim?

Bipolar bozukluklarda ruh hali stabilizatörleri yanında başka ilaçlar da kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, en önemli ve en sık kullanılan ilaçlar hakkındaki önemli özet bilgiler bulunmaktadır.

Atipik antipsikotikler

  • Bu ilaçlar sadece halüsinasyonlar ve kuruntular gibi psikotik semptomlara karşı etkili değildirler, aynı zamanda kendilerine özgü ruh hali stabilizasyonu ve kısmen de antidepresif etkiye sahiptirler. Bu sınıf içinde etki ve yan etki spektrumunda belirgin farlılıklar vardır.

Tipik antipsikotikler

  • Tipik antipsikotikler (örneğin Haloperidol, Flupentixol) çok iyi antipsikotik etkiye sahiptirler ve akut terapide kısmen gereklidirler, örneğin aşırı ajitasyon durumlarında.
  • Ancak kısmen uygun olmayan yan etkileri nedeniyle, bipolar bozuklukların uzun süreli tedavisinde tercih edilmemelidirler. Ancak bu, bazı hastaların bu ilaç sınıfına iyi tepki verdiği ve bu gibi durumlarda kişiye özgü bir karar alınma gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

Benzodiazepinler ve hipnotikler

  • Bu ilaçlar korku, huzursuzluk, ajitasyon durumlarında ve uyku bozukluklarında kullanılır. Bu ilaçlar, inatçı intihar düşüncelerini arka plana atmak için, sıklıkla akut intihar tehlikesi karşısında yazılırlar.
  • Bu ilaçların çok çabuk ve güçlü etkileri vardır. Uzun vadede bağımlılık yapma potansiyelleri olduğundan sadece akut tedavide kullanılmalıdırlar.

Antidepresanlar

  • Antidepresanlar motivasyon sağlayıcı, uyku getirici ve sakinleştirici etkiye sahiptirler. İlaçların seçiminde depresif tabloya bakılır (korkulu/kaygılı, motivasyonsuz, ajite vb. depresyon).
  • „Switch-Riski“ nedeniyle antidepresanlar sadece ruh hali stabilizatörleri ile birlikte alınmalıdır. „Switch-Riski“, antidepresanlar nedeniyle bir manik fazın tetiklenme tehlikesidir. Bu riskin gerçekten var olup olmadığı veya manik faza geçmenin bipolar bozukluğun doğal bir seyri mi olduğu sorusu bugüne kadar yeterince aydınlatılamamıştır.
  • Buna rağmen olası „Switch-Riskinden“ kaçınılmalıdır. „SSRI“ (selektif Serotonin geri emilim inhibitörleri) düşük „Switch-Riski“  antidepresanlar olarak kabul edilmektedirler. Kendinizde veya başkalarında antidepresan alımına bağlı manik semptomlar tespit ederseniz, bunun hekiminizle görüştükten sonra hemen kesilmesi gerekir!
  • Karma durumlarda veya hızlı faz seyirlerinde (Rapid Cycling) genel olarak antidepresanlardan kaçınılmalıdır. Bunlar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkileyebilirler. Sayfa başına dön