Bipolar bozuklukların tedavisi

Hastaneden çıkarılma planı için önemli olanlar

bildBunalımınız yatılı tedavi sonucu iyileştikten sonra taburcu olmak planının uygulanması önem taşır. Klinikten zamanından önce taburcu olunursa veya daha sonraki bakım konusunda yeterli önlemler alınmamışsa, manik veya depresif fazların nüksetme tehlikesi vardır. Birçok insan, özellikle de ilk kez tedavi olanlar bu konuda zorluk çeker. Bu konuda desteğe ve taburcu olma planınızın uygulanmasına katkıda bulunmanız için yeterli bilgiye ihtiyacınız vardır.

Aşağıdaki sayfalarda bulunan önemli soruların cevaplandırılması gerekir:

 • Ruhsal olarak kendimi istikrarlı hissediyor muyum?
 • Aldığım ilaçlar bana yardımcı oluyor mu?
 • Bütün bedensel hastalıklar açıklığa kavuşturulup tedavi edildi mi?
 • Bütün sosyal sorular açıklığa kavuşturuldu mu?
 • Ailem ve ben kendimizi yeterli ölçüde aydınlanmış hissediyor muyuz?
 • Bundan sonraki tedavi planım ve terapi pasaportum
 • Haftalık planım
 • Bunalım planım ve bunalım pasaportum

Ruhsal olarak kendimi yeterli ölçüde istikrarlı hissediyor muyum?

Ruhsal istikrar daima nispidir. Birisi için küçük olan bir sorun bir diğeri için büyük bir sorun olabilir. Ruhsal istikrar sadece manik veya depresif semptomlarla ilgili değildir, bipolar bozukluğu olan insanlarda sık görülen semptomlarla da ilgilidir, örneğin korkular, depresif ruh hali, gerginlik veya kendine bir şey yapma düşüncesi. Hastaneden taburcu olduktan sonraki günlük yaşamınızda tekrar zorlanacağınızı ve bunun geri kalan semptomları artırabileceğini düşünün.

Aşağıda şu andaki ruhsal durumunuzun ne kadar istikrarlı olduğunu değerlendirebileceğiniz üç ölçüt bulunmaktadır. „Bugünkü maninizi ne kadar ağır buluyorsunuz?“ veya „Bugünkü depresyonunuzu ne kadar ağır buluyorsunuz?“ veya „Bugünkü korkularınızı ne kadar ağır buluyorsunuz?“ ölçütlerine 5 ile 10 arasında bir değer işaretlediyseniz, veya sübjektif ruh hali algılama soru formunda 60 veya daha az puana sahipseniz, terapistinizle taburcu olma zamanınızın gerçekten gelip gelmediğini konuşun.

Ruhsal istikrarınızı evinizde konuk ağırlama veya geceleme gibi fırsatlardan yararlanarak test etmiş olmanız da önemlidir. Eğer bunu bugüne kadar yapamadıysanız, terapistinize sizin için ilk tedavi izninin planlanıp planlanmadığını veya bunu ne zaman deneyebileceğinizi sorun.

Ruhsal istikrarın büyük ölçüde günlük yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Kötü bir gün geçirirseniz umudunuzu kaybetmeyin, iyi günler mutlaka gelecektir.

Schätzen Sie die heutige Schwere Ihrer Psychose ein

Wie fühlen Sie sich subjektiv?

Wie fühlen Sie sich subjektiv?

Bütün bedensel hastalıklar açıklığa kavuşturulup tedavi edildi mi?

Bipolar insanların bedensel hastalığa yakalanma riskleri yüksektir. Bu hastalıklar özellikle şunlardır:

 • Yüksek tansiyon, taşikardi, atardamar bozuklukları gibi kalp ve dolaşım hastalıkları.
 • Aşırı kilo, yüksek kolesterol gibi metabolik sendromlar veya genişleyen kalça çevresi
 • Diabetes mellitus
 • Tiroit bezi bozuklukları

Hekiminize bu hastalıkların çözüme kavuşturulması için bir neden bulunup bulunmadığını veya bunun yapılıp yapılmadığını sorun (örneğin aşırı kilonun). İlaçları almaya başladıktan sonra aşırı ölçüde yemeye başladığınızı veya kilo aldığınızı fark ettiyseniz bunu hekiminize mutlaka söyleyin. Size ek bir bedensel hastalık teşhisi konmuşsa, hekiminizle ilaçla tedavi olanaklarını konuşun ve kendinizi bölgenizdeki bir hekime havale ettirin. Eğer ortada zor tıbbi sorunlar varsa, kendinizi mutlaka bir uzmana havale ettirin. Alternatif tedavi olanaklarının bulunup bulunmadığını öğrenin; örneğin kilo kontrolü için grup programları, spor veya hareket grupları, diyet danışmanlığı ve benzerleri. Size sorun çıkarmadan önce bu hastalıkları ciddiye alın!

Bütün sosyal sorular açıklığa kavuşturuldu mu?

Bipolar insanların sık sık sosyal sorunları olur. Bunlar örneğin şunlardır:

 • Mali zorluklar
 • Resmi mercilerle sorunlar
 • Konut sıkıntısı
 • Bakım başvuruları
 • Üniversite ile sorunlar
 • Bakımlı konut birimlerine başvuru

Sizin ve ailenizin psikiyatrik-psikoterapisel, genel tıbbi ve rehabilitasyon alandaki bakım sistemine ulaşmanızı sağlamak psikososyal yardım birimlerinin görevidir.

Size zor ve çözülmez gibi görünen bütün sosyal sorunları, birlikte çözüme kavuşturmak için sosyal danışmanlar veya sosyal pedagoglarla konuşabileceğinizi düşünün. Çözülmemiş her sosyal sorun sizi, yüksek bir manik veya depresif nüksetme tehlikesini barındıran büyük bir stres içine sokabilir. Bütün bu sorunlar (örneğin mali sorunlar) bugünden yarına hemen çözülemeyeceği için gelecekteki sosyal yardımlar konusunda bilgi alın.

Ailem ve ben kendimizi yeterli ölçüde aydınlanmış hissediyor muyuz?

Bipolar bozukluklar hakkındaki bilgi ile bipolar hastalara ve onların ailelerine verilen bilgiler arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Bunun hastalar ile onların aileleri için önemli sonuçları vardır

 • Bu bilgilendirme eksikliği nedeniyle hastalar tedavi programına ve bu programın oluşturulmasına aktif olarak katılamamaktadır.
 • Hastalıkla ilgili soru ve sorunlarda, bilgisi az olan hastalar bilgisi çok olan hastalara oranla çok daha kolay stres içine düşmektedir; yeni bir manik veya depresif fazın ortaya çıkma tehlikesi artmaktadır.
 • Az aydınlatılmış hastalar, konuya yeterince vakıf olmadıkları için bilimsel tavsiyelere göre hareket etmemektedir. Buna örnek olarak bipolar hastalarının uyuşturucu hap kullanması gösterilebilir.

Bu nedenle sizin ve ailenizin bu konuda geniş biçimde bilgilenmeniz için geçerli nedenler vardır. Buna uygun önemli davranış tarzları vardır

 • Terapistinize, sizinle ve ailenizle kişisel bilgilendirme konuşmaları yapıp yapamayacağını sorun.
 • Psikolojik eğitim veren grupları ziyaret edin.
 • Bipolar hastalıklar hakkında geniş ve derinlemesine bilgi veren kitap ve broşürleri öğrenin. Bunların yakın tarihte basılmış ve kolay anlaşılır olmalarına dikkat edin. Bu web sitesinden uygun broşürleri indirin.
 • Bipolar hastalık konusundaki iyi web sitelerini öğrenin.
 • Ailenize, başka hastaların yakınlarını ziyaret etmelerini önerin.
 • Bir şeyi anlamadığınızda sorular sormadan çekinmeyin. Sorularınızı yazın.
 • Kendinize göre bir görüş oluşturun ve bunu tedavi ekibinizle tartışın.
 • Kendi kendine yardım gruplarını ziyaret edin.

 

 

Sayfa başına dön