Trialogun anlamı

„Trialog" hastaların, hasta yakınlarının ve profesyonellerin doğrudan, yüz yüze görüşmesi demektir. Kendi deneyimleri ile uzman olanlar eğitim ve meslekleri gereği uzman olanlarla karşılıklı olarak birbirlerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak ve müşterek bir dilde konuşmak veya müşterek bir dil bulmak için bir araya gelirler. Trialog 1989 yılında Hamburg'da başlayan psikoz seminerlerinde geliştirildi ve hem bölgesel hem de içerik bakımından büyük genişleme gösterdi. Bu arada diğer ülkelerde de trialog forumları uygulanmaktadır ve bunlar diğer konuları da ele almaktadır; örneğin (borderline bozuklukları) ve (psikiyatrik günlük yaşam, şikayet merkezleri, kalite güvencesi vb). Ancak öncelikle trialoglar yardımıyla karşılıklı önyargıların giderilmesi, kamuoyunda yaygın olan önyargılara karşı birlikte mücadele verilmesi daha kolay ve başarılı olmaktadır – okullar, işletmeler ve kiliselerdeki müşterek bilgilendirme ve bir araya gelme projeleri ve kültürel projeler çerçevesinde yapılan çalışmalar yoluyla.

Trialog bölümünün amaçları

Bu bölümün amacı; psikoz ve bipolar deneyimliler ile çeşitli yakınların kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve güncel konuları her üç açıdan da daha saydam hale getirmektir.

Trialogların perspektifleri

2009 yılındaki görüşmeleri, açık bir forumu başlatacak biçimde açmayı ve her üç gruptan (deneyimliler, hasta yakınları ve profesyoneller) gelebilecek ve belirli bir süre içinde doğrudan cevaplandırılabilecek soruları formüle edebilmeyi umuyoruz.

Trialogların önemli konuları

Bir ilk izlenimin yaratılabilmesi için bu web sitesinde aktif faaliyet gösteren çalışma grubundan deneyimlilerin birkaç orijinal metni yayınlanmaktadır.

Sayfa başına dön