Trialogun anlamı

Kendi kendine bakım ve yönetim

Yazar: R., bipolar deneyimli

Kendi yolumuzu nasıl bulabiliriz? Nasıl „kurban“ olmaktan çıkıp kendi yaşamımızın „yöneticisi“ olabiliriz? Hangi danışmanlık hizmetini, desteği ve yardımı alabiliriz? Yaşam durumumuzu mani ve depresyonu göz önünde bulundurarak nasıl aktif biçimde düzenleyebiliriz? Mani ve depresyonla başa çıkmanın bir yolu da olup biteni görmektir.

Erken uyarı semptomlarının tek tek öğrenilmesi ve algılanması gerekir. Bu işaretleri kabul etmek ve bunlara dikkat etmek, değişikliklere olanak sağlar. Geçici olarak da kabul etmediğimiz bir şeyi değiştiremeyiz. Bu konuda acil durum planı, tedavi anlaşmaları ve hasta tahsisi yararlı olabilir. Hastalar telefona yakın olmalı veya cüzdanlarında en önemli ilişkileri içeren bir acil durum planı bulundurmalıdırlar.

Kendi kendine yardımı, kendi kendini yönetmeyi ve bireysel sorumluluğumuzu geliştirip güçlendirmeliyiz. Psikolojik eğitim – kendi kendine yardıma profesyonel yardım – burada yardım ve motivasyon olabilir.

Zamansal olarak sınırlı olduğundan, bu süre içinde kendi kendini yönetmeyi geliştirmek istiyoruz

 • Erken uyarı semptomları
  Daha sonraki hastalık safhalarını hafifletmek veya bunları önlemek için kişisel erken uyarı semptomları hakkında genel bir bilgiye sahip olmamız gerekir.
 • Kişiliği ve bozukluğu ayırt etme
  Hastalar kişilik ve hastalığı ayırt etmeyi öğrenmelidir. Kişiliğin özü/esası nedir ve "hasta" nedir?
 • Sosyal ilişkilerin yeniden kurulması
  Sosyal ilişkilerin yeniden kurulması ve yenilerinin geliştirilmesi gerekir. Zor zamanlar için yeni yolların bulunması gerekir.
 • Günlük yaşamdaki stresle başa çıkmak
  Günlük yaşamdaki stresle başa çıkmak için yeni stratejiler geliştirilmelidir.
 • İlaçlarla birlikte yaşamak
  İlaç tedavisi çoğu zaman kaçınılmaz olduğundan, olanaklar, etkiler, yan etkiler ve etkisizlikler hakkındaki bilgiler gereklidir. İlaçlarla birlikte yaşamak nasıl bir şeydir? Şans ve riskleri terapistlerle "ikinci kaptan" olarak tahmin etmeye çalışacağız.
Sayfa başına dön