Trialogun anlamı

Birlikte karar vermek

Yazar: R., bipolar deneyimli

Hastalarla psikiyatride çalışan profesyoneller arasında halen bir bilgi ve güç farkı olduğunu görüyoruz. Hekimlerin tasavvur dünyası, sağlığı destekleyen koşullar yerine, hastalık yapan semptom ve belirtiler, araştırmalar, teknikler ve terapilerle ilişkilidir. Buna karşılık hastaların tasavvur dünyası, fikirlere, tahminlere, beklentilere, duygulara ve düşüncelere dayanır. Terapistler onlara ilgi göstermeli, dinlemeli, saygı göstermeli ve beklemeyi bilmeli, karşılıklı bilgi alışverişi yapmalı, danışmanlık yapmalı ve eğitmelidirler. Terapistler kişisel terapi olanaklarının değerlendirilmesi konusunda ve karar alma süreçlerinde hastalara yardımcı olmalıdır. Karar alma süreçlerinde önleyici, tanısal veya terapisel önlemler esas alınmalıdır.

Değerlendirme şu anlamlara gelir

  • Sorular sorarak bilgi almak ve karar için süre tanımak
  • Deneyimleri aydınlatmak
  • Değerleri aktif biçimde formüle etmek
  • Birlikte karar vermek

Amaç, bilgilendirilmiş hastanın bağımsız karar almasıdır. Daha sonra her iki karar verici "yüz yüze" karar verir ve davranırlar. Bu, hastaların kendi kendine yardım etmesini ve bağımsızlığını güçlendirir.

Aşağıdaki yetenekler adımlar halinde gelişir

  • Kendini sağlık sorunlarına göre konumlandırmak
  • Ulaşılabilir hedefleri formüle etmek
  • Kendine ait ve başkalarına ait yetenekler üzerinde düşünmek
  • Kişisel özellikleri dikkate almak
  • Bağımsız olarak sağlık hedeflerini izlemek

Uzun vadede, sağlıklı zamanlarımızda bunalımları önlemek için iyi ve sorumlu biçimde davranabiliriz. Tıbbi bilgiler kişisel onay olmadan uygulanamaz. Hastalar, terapisel müdahalelerin etkinliği konusunu sorgulamak için gerekli araçları yaratmak zorundadırlar. Bilimsel uygulamalar birlikte eleştirel bakış açısıyla değerlendirilebilir ve önemli sorular terapistlerle açıklığa kavuşturulabilir. En iyi iyileşme şansı, taraflar neyi ne için yaptıkları anladıkları zaman doğar. Yapılanlar uygulanabilir ve anlamlı hale gelir. Hastalar olanaklar çerçevesinde öyle sorumluluklar alabilirler ki, onlar olmadan terapi zorlaşır.

Sayfa başına dön