Trialogun anlamı

Hasta yakınlarının desteğe ihtiyacı vardır

Yazar: Dr. H.J. Meyer, oğlunda ruh hastalığı olan bir baba

Aile içi iletişimle ile yeni psikozların ortaya çıkışı arasındaki bağlantılar bilimsel olarak birçok kez araştırılmıştır. Gergin aile ortamı („high expressed emotion" veya HEE) ile artan hastalık yinelemeleri arasına istatistiksel bağlantılar bulunmuştur. Ve buradan hareketle ailelere suç isnat edilmiştir. Ailelerin düşmanca davranışlar veya aşırı himayecilik nedeniyle hastalığın nüksetmesinden sorumlu olduğu iddia edilmiştir. Bu düşüncelerden hareketle hastalara "hasta yapan aile ortamından" ayrılarak bağımsız hale gelmelerini tavsiye etme düşüncesi artmıştır. Bu da birçok kez ailelerden gizlenmemiştir.

Aradan geçen sürede bu tek yanlı yorumun doğru olmadığı anlaşılmıştır. Gergin bir aile ortamı hiçbir zaman hastalıktan tek başına sorumlu olamaz. Gergin aile ortamının nedenleri genelde hasta ile aile bireyleri arasındaki karşılıklı ilişkide aranmalıdır. Ancak buna rağmen aile bireyleri çoğu zaman bu modası geçmiş "hasta yapan aile ortamı" düşüncesinin birçok terapistin kafasında halen mevcut olduğu duygusunu taşımaktadır.

Ağır hasta olan bir aile bireyinin diğer aile bireylerini etkilemiş olması gayet doğaldır. Kendilerine karşı kısmen sinirli, kararsız, bitkin, umutsuz, güvensiz ve belki de bazen haksız davranılan aile bireylerinin bunlardan etkilenmemesi için duygusuz olmaları gerekir. Hasta yakınları bu doğal ve normal insani duyguları nedeniyle terapistler tarafından suçlandıklarında aşırı ölçüde üzülmektedir. Eğer aileler suçlanır ve aile içi gerilimler tek yanlı olarak hasta yakınlarına yüklenirse, aile birlikleri yıkılır, çocuk ebeveyn ilişkileri bozulur, kardeşler arasındaki birlik bozulur. Bütün bunların sonucu olarak da gelecekteki aile bakımı engellenebilir ve hasta izolasyona ve yalnızlığa mahkum olabilir. Aile yardım sisteminin, eğer sosyal yardım sistemi en büyük katkıyı yapmıyorsa, hasta için en büyük yardım kaynağı olduğu burada hatırlatılmalıdır.

Kuşkusuz hiçbir aile bireyi, sakin ve rahat bir aile ortamının bütün katılımcılar için yararlı olduğunu reddetmeyecektir.

Bir aile yakını olarak, duygusal gerilimin olmayacağı bir aile ortamının yaratılması için çalışmanın terapistlerin yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Hastanın aile yardım sisteminden aldığı desteğin sürmesini sağlamak terapistlerin görevidir. Hastanın aile bireyleri bunu terapistlerden talep etmelidir! Trialog içindeki güvene dayalı işbirliği olmadan bu başarılamaz!

Hasta yakınları hasta değildir, sıkıntı içindedir. Destek beklemektedirler. Hasta yakınları hasta aile bireyinin bakımında uygun yardım ve hastanın çıkarı için destek bekliyorlar. Zorlanan aile için ilişkilerini tekrar normale döndürmek için gösterdikleri çabanın desteklenmesini, kendilerinin anlaşılmasını, terapistlerle güvene dayalı görüşme ve saygı bekliyorlar.

Hasta yakınlarının istekleri

  • Hasta yakınları ciddiye alınmayı bekliyor.
  • Hasta yakınları yaptıkları ve çektikleri için saygı ve kabul bekliyor.
  • Hasta yakınları hastalık hakkında bilgi edinmek istiyor: Ne yapılabilir?
  • Bu nasıl devam edecek? Bundan sonra kim yardım edecek?
  • Hasta yakınları bütün aileyi zor durumda bırakan durum için destek bekliyor.
  • Hasta yakınları hastanın çıkarı için ortak çaba bekliyor.

Terapistlerden ricam: Hasta yakınlarını düşman veya rahatsız edici kişi olarak görmeyin, tedavi edilmesi gereken ek hasta olarak da görmeyin. Hasta yakınlarının hastanın iyiliği için çaba gösterdiğini düşünün, hastanızın iyiliği için hasta yakınları ile işbirliğini deneyin. Başlangıçta bu sizin için ek bir iş olabilir, ancak bu çabanızın uzun vadede size de yararlı olacağından eminim – daha iyi çalışma ortamı, yakınların daha az şikayeti ve belki de sizin yürüttüğünüz daha iyi terapi nedeniyle.

Sayfa başına dön